Videollamada Reis Mags a Caixa Popular

 

Informació sobre protecció de dades:

ÈXIT UP és l’empresa a què Caixa Popular ha sol·licitat la gestió d’aquesta acció de Nadal.

El responsable del tractament de les seues dades és Caixa Popular C.C.V. La finalitat del tractament de les dades recaptades en aquest formulari (correu electrònic, telèfon, nom del client representant legal i nom del fill) és per a fer l’acció de Nadal de videotelefonada Reis Mags. Les dades personals no se cediran, excepte obligació legal, no obstant això, podran ser destinataris els proveïdors d’algun servei, però això es farà sempre amb contractes i garanties subjectes als models aprovats per les autoritats. Les dades es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb aquesta finalitat i s’eliminaran quan ja no hi siguen necessàries. La base legitimadora del tractament de les dades és el consentiment a través de l’enviament d’aquest formulari. Com a titular de les dades, vosté té dret a accedir, actualitzar, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, dirigint-se a Caixa Popular S.C.C.V., amb domicili social en l’av. de Juan de la Cierva, 9 Parc Tecnològic – Paterna (València), o en l’adreça de correu electrònic dpo_caixapopular@cajarural.com. Si vol obtindre informació addicional sobre protecció de dades pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades en l’adreça de correu electrònic indicada abans.

 

 

Información sobre protección de datos

ÈXIT UP es la empresa a la que Caixa Popular ha solicitado la gestión de esta acción navideña.

El Responsable del tratamiento de sus datos es Caixa Popular C.C.V. La finalidad del tratamiento de los datos recabados en el presente formulario (email, teléfono, nombre del cliente representante legal y nombre del hijo) es para realizar la acción navideña de vídeollamada  Reyes Magos. Los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, no obstante, podrán ser destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las autoridades. Los datos no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dicha finalidad y se eliminarán cuando ya no sean necesarios para la misma. La base legitimadora del tratamiento de los datos es el consentimiento a través del envío del presente formulario. Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Caixa Popular S.C.C.V. con domicilio social en Avda. Juan de la Cierva, 9 Parque Tecnológico – Paterna (Valencia), o en la dirección de correo electrónico dpo_caixapopular@cajarural.com. Si desea obtener información adicional sobre protección de datos puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos  en la dirección de correo electrónico antes indicada.